Copyright © Isoleads BV

Kvk nummer 51797208 - Disclaimer - Privacy

RIOOL-REPARATIE.NL

Direct reparateur nodig ? Eenvoudig tarieven opvragen En/of direct opdracht geven (Klik hier) Gratis Offertes Aanvragen Home

INFORMATIE OVER:

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

In de loop der eeuwen zijn wereldwijd verschillende soorten rioleringen ontwikkeld. Al voor de jaartelling hadden de Romeinen complexe afwater- en rioleringssystemen ontwikkeld bestaande uit op maat gemaakt natuursteen.


In de rest van Europa duurde het heel lang voordat het mangemaakte rioleringssysteem zijn intrede deed. Tot die tijd kieperde men de emmers met afvalstoffen gewoon in grachten e.d.


De eerste hoofdrioleringen waren in feite gemetselde tunnels. De binnenrioleringen in de woningen die aansloten op deze hoofdrioleringen hebben een

hele ontwikkeling ondergaan. In eerste instantie gebruikte men houten rioleringen (half open buizen) waardoor de afvalstoffen liepen. Ook het gebruik (in de duurdere woningen) van gemetselde rioleringen was gemeengoed.


Op een gegeven moment is men rioleringen van gebakken klei ontwikkelen, de zogenaamde gresriolering.  Deze rioleringen zijn nog in veel woningen van voor de tweede wereldoorlog terug te vinden.  Hoewel de rioleringen stevig zijn, zijn ze ook topzwaar, niet flexibel en breukgevoelig.


Ze hebben bijna geen buigtolerantie waardoor ze bij verzakkingen zullen breken of scheuren.


Ook het reinigen van deze leidingen is lastig, omdat beschadiging snel voorkomt.Gres riool

Deze zware buizen konden weliswaar gekoppeld worden, maar de aansluitingen moesten dichtgesmeerd worden met cement. Ook was het niet mogelijk om bochten en overige afwijkende afsluitingsstukken te maken.


Liggende leidingen en bijvoorbeeld staande leidingen werden gekoppeld door ze uit te laten komen in een put en deze aan alle kanten dicht te smeren.


Dez zogenaamde verzamelputten zijn vaak bronnen van verstoppingen omdat ze geen vloeiende structuur hebben en inwendig ook niet glad zijn waardoor afvalresten vaak blijven liggen.


Indien u een probleem hebt met gresleidingen, dan is de beste remedie om deze leidingen te vervangen door PVC of PE-leidingen die zeker ook 40 tot 50 jaar mee zullen gaan en veel beter te verwerken zijn.

Gres riolering: gebakken klei, zwaar, niet-flexibel, breukgevoelig

Verzamelputten