Copyright © Isoleads BV

Kvk nummer 51797208 - Disclaimer - Privacy

RIOOL-REPARATIE.NL

Direct reparateur nodig ? Eenvoudig tarieven opvragen En/of direct opdracht geven (Klik hier) Gratis Offertes Aanvragen Home

INFORMATIE OVER:

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

GRATIS

OFFERTES

-Rioolreparatie

-Rioolaanleg

-Rioolontstopping

-Vrijblijvend: u bent

tot niets verplicht

(Klik hier)

Gratis Offertes Aanvragen

Indien u met rioolproblemen geconfronteerd wordt, is dat meestal onverwacht. Veel mensen staan nooit stil bij de aanwezigheid van de binnenhuisriolering en de precieze constructie. Elk onderdeel van de woning waarbij water gebruikt wordt heeft naast de noodzakelijke waterleiding ook vaak gelijktijdig een rioolafvoer. Toilet, badkamer, keuken, hemelwaterafvoer, CV-ketelruimte : alles is voorzien van een rioolaansluiting.


Indien u te maken krijgt met het slecht of zelfs niet weglopen van afvalwater dan kunt u te maken hebben met twee oorzaken: hetzij een verstopping van de riolering, hetzij een defect in de riolering.

Een verstopping van het riool is een normale gebeurtenis: in de loop der jaren bouwt vuil zich op en vormt op een gegeven moment een dusdanig groot obstakel dat afvalwater niet snel genoeg meer weg kan lopen. In elke woning komt omstreeks elke 5 jaar een verstopping voor. Soms kan een verstopping het directe gevolg zijn van een calamiteit: u hebt bijvoorbeeld een pan met frituurvet in de keukenafvoer gedeponeerd. Dat is vanzelfsprekend vragen om moeilijkheden en zelfs bij een splinternieuwe riolering heeft u dan te maken met een forse rioolverstopping.


Een verstopping kan op meerdere manieren opgelost worden. Denkt u dat u een rioolverstopping hebt ? Check dan onze website over het ontstoppen van rioleringen. Indien een rioolverstopping echter binnen enkele weken tot maanden weer terugkeert, dan heeft u niet meer te maken met een eenvoudige verstopping, maar met een mankement aan uw riolering waardoor verstoppingen terugkomen. (De rioolontstopper heeft daar dus geen schuld aan !)

Is uw riool kapot of verstopt ?

Uit de praktijk weten we dat in circa 20 % van de rioolverstoppingen, de verstopping veroorzaakt wordt door een mankement in de binnen- of buitenriolering.


Dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld een breuk in de leiding zit op een bepaalde plaats waardoor water en afval niet meer weg kunnen lopen, maar zich zullen ophopen.


Een andere oorzaak kan slijtage van de leiding zijn. De nog steeds veel voorkomende gietijzeren leiding (zie foto hierboven) bijvoorbeeld, heeft veel last van roestvorming aan de binnenkant van de leiding.


Hierdoor zal de binnenkant van de leiding niet meer glad zijn, maar ruw met forse (ijzeren) punten waarachter zich snel afval zal ophopen zoals bijvoorbeeld toiletpapier.


In een dergelijk geval resteren u twee opties: de gietijzeren leiding moet vervangen worden of de leiding moet inwendig weer glad worden gemaakt. Dat gebeurt met behulp van hogedruk en kettingen die de leiding ‘glad schuren.’ Er is echter wel een fors risico op breuk van de leiding bij deze methode.


Verstopping wordt in 20 % van de gevallen door kapot riool veroorzaakt

Slijtage en breuk