RIOOL-REPARATIE.NL

Informatieve website over rioolreparatie, rioolaanleg en rioolontstopping

Riool-reparatie.nl

Nieuwe riolering opgehangen aan gevel met

Afgescheurde riolering – aanpak

In Nederland zijn woningen onderheid waardoor deze woningen niet verzakken. De rondom liggende grond (ook die in de kruipruimte) zal echter wel verzakken.

In sommige gebieden kan er sprake zijn van 50 cm verzakking in een tijdsbestek van slechts 10 jaar.

De binnenriolering loopt door de fundering van een woning naar buiten waar het uiteindelijk aansluit op het gemeenteriool ter hoogte van de erfgrens.

Doordat het deel van de riolering dat door de fundering loopt niet verzakt, maar het buitendeel waarop het aangesloten zit, wél verzakt, komt het vaak voor dat rioleringen net buiten de gevel afscheuren. Het verzakken van de buitenriolering is moeilijk tegen te gaan (ook onderheien of ondersteunen van die riolering, om verzakking te voorkomen is vaak een hele dure optie).

Vraag geheel gratis en vrijblijvend offertes aan voor riool- of kruipruimteproblemen door het invullen en verzenden van het onderstaande formulier

1 Uw wensen
2 Uw gegevens
3 Offertes
Uw wensen bepalen
Voor welke werkzaamheden wilt u offertes ontvangen?Meerdere keuzes mogelijk
Aanvullende informatie m.b.t. rioleringswerken
In welke rioleringswerken heeft u interesseMeerdere keuzes mogelijk
Aanvullende informatie m.b.t. vochtbestrijding
Waar is het vochtprobleem zichtbaarMeerdere keuzes mogelijk
Aan welk soort oplossing denkt uMeerdere keuzes mogelijk
Aanvullende informatie m.b.t. kruipruimtewerken
Van welk materiaal is de begane grond vloer gemaakt?
Is de kruipruimte toegankelijk?
Aanvullende informatie m.b.t. bodemisolatie en/of vloerisolatie
Naar wat voor isolatie methode gaat uw voorkeur uit?(meerdere keuzes mogelijk)
Uw contactgegevens
Aanhef

Attentie:

 • alleen volledige aanvragen met correcte gegevens worden in behandeling genomen.
 • voor elke aangevinkt werk zult u aparte offertes ontvangen van daarin gespecialiseerde bedrijven.
 • Aanvragen is gratis en volledig vrijblijvend.

keyboard_arrow_leftvorige
volgendekeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Riool-reparatie.nl

Flexibel aansluitstuk

De beste en goedkoopste oplossing is te zorgen voor een zo flexibel mogelijke aansluiting van de starre binnenriolering op de wegzakkende buitenriolering.

Door het installeren van een flexibel tussenstuk kan een verzakking van circa 40 tot 50 cm overwonnen worden, voordat ook die aansluiting afscheurt.

Flexibele aansluiting riolering

Flexibele rioleringen kunnen circa 40 tot 50 cm verzakking opvangen.

Riool-reparatie.nl

Verschil binnenklasse PVC en buitenklasse PVC

Door technologische ontwikkeling worden steeds meer soorten rioleringen ontwikkeld waarbij de vormgeving en materiaalkeuze afgestemd worden op het gebruik van de riolering. Zo zijn er speciale geluidsarme PVC-buizen waardoor er minder geluidsoverlast van vallend water e.d. In flatgebouwen en bijvoorbeeld ziekenhuizen waarneembaar zijn. Ook zijn er speciale leidingen die vorstbestendiger en isolerender zijn dan standaard PVC-buizen.

Daarnaast bestaat er al sinds jaar en dag een verschil tussen PVC-rioleringen die buiten gebruikt kunnen worden en die binnen gebruikt kunnen worden. Dit wordt uitgedrukt in zogenaamde klasses.

Een buitenklasse PVC-riolering is dikker qua materiaal en veel bestendiger tegen de enorme druk die uitgeoefend wordt door het grondpakket dat er bovenop ligt, terwijl aan een binnenklasse PVC-riolering minder drukbestendig hoeft te zijn. Zelfs buitenklasse PVC rioleringen worden direct tot ovalen ingedrukt indien er zich 80 cm grond boven op bevindt. Binnenklasse PVC rioleringen zullen bij buitengebruik veel sneller breken en scheuren. Bij een gemiddelde bouwmarkt vindt u – helaas – veelal 1 klasse (binnen) PVC-materiaal.

Riool-reparatie.nl

Gratis & vrijblijvend offertes aanvragen

Rioolproblemen of kruipruimteproblemen zijn extreem vervelend. Het zijn situaties die u snel, vakkundig en bovenal zo goedkoop mogelijk opgelost wilt hebben. Via riool-reparatie.nl bereikt u met een online aanvraag gespecialiseerde bedrijven uw regio. Via deze website kunt u gratis en vrijblijvend offertes aanvragen voor het oplossen van uw rioolproblemen en/of kruipruimteproblemen door onder meer de volgende werkzaamheden:

 • laten repareren van uw kapotte riolering/afvoer
 • complete aanleg van een nieuwe riolering
 • zowel binnen- als buitenriolering
 • uit laten voeren van rioolcamera-inspecties
 • ontstoppen en doorspuiten riolering
 • leegzuigen en reinigen van kruipruimte
 • nieuwe zandlaag spuiten in kruipruimte
 • kruipruimte uitdiepen of ophogen
 • kruipruimte creëeren
 • kruipruimte isoleren met isolatieschelpen of isolatiechips
 • drainage aanleggen
 • vochtbestrijding & ongediertebestrijding
 • advies & inspectie